Мarkė metai jėga
kw2
jėga
ag
tūris kėbulas kuras
MERCE TOURISMO (O 350) Tourismo 08.1995 - .
280 kw; 381 ag; 14618 cm3; autobusas;
MERCE TOURISMO (O 350) Tourismo 08.1995 - .
280 kw; 381 ag; 12763 cm3; autobusas;
MERCE TOURISMO (O 350) Tourismo 15 RHD 01.2003 - .
220 kw; 299 ag; 11967 cm3; autobusas;
MERCE TOURISMO (O 350) Tourismo 15 RHD 01.2003 - .
185 kw; 252 ag; 11967 cm3; autobusas;
MERCE TOURISMO (O 350) Tourismo 15 RHD 01.2003 - .
260 kw; 354 ag; 11967 cm3; autobusas;
MERCE TOURISMO (O 350) Tourismo 15 RHD 01.2003 - .
300 kw; 408 ag; 11967 cm3; autobusas;
MERCE TOURISMO (O 350) Tourismo 15 RHD 01.2003 - .
335 kw; 456 ag; 11967 cm3; autobusas;
MERCE TOURISMO (O 350) Tourismo 15 SHD 01.2003 - .
260 kw; 354 ag; 11967 cm3; autobusas;
MERCE TOURISMO (O 350) Tourismo 15 SHD 01.2003 - .
310 kw; 422 ag; 11967 cm3; autobusas;
MERCE TOURISMO (O 350) Tourismo 16 RHD 01.2003 - .
220 kw; 299 ag; 11967 cm3; autobusas;
MERCE TOURISMO (O 350) Tourismo 16 RHD 01.2003 - .
260 kw; 354 ag; 11967 cm3; autobusas;
MERCE TOURISMO (O 350) Tourismo 16 RHD 01.2003 - .
310 kw; 422 ag; 11967 cm3; autobusas;
MERCE TOURISMO (O 350) Tourismo 16 RHD 01.2003 - .
260 kw; 354 ag; 11967 cm3; autobusas;
MERCE TOURISMO (O 350) Tourismo 16 RHD 01.2003 - .
315 kw; 428 ag; 11967 cm3; autobusas;
MERCE TOURISMO (O 350) Tourismo 16 RHD 01.2003 - .
335 kw; 456 ag; 11967 cm3; autobusas;
MERCE TOURISMO (O 350) Tourismo 16 RHD 01.2003 - .
350 kw; 476 ag; 15928 cm3; autobusas;
MERCE TOURISMO (O 350) Tourismo 16 RHD 01.2003 - .
370 kw; 503 ag; 15928 cm3; autobusas;
MERCE TOURISMO (O 350) Tourismo 17 RHD 01.2003 - .
260 kw; 354 ag; 11967 cm3; autobusas;
MERCE TOURISMO (O 350) Tourismo 17 RHD 01.2003 - .
310 kw; 422 ag; 11967 cm3; autobusas;
MERCE TOURISMO (O 350) Tourismo 17 RHD 01.2003 - .
315 kw; 428 ag; 11967 cm3; autobusas;
MERCE TOURISMO (O 350) Tourismo 17 RHD 01.2003 - .
335 kw; 456 ag; 11967 cm3; autobusas;
MERCE TOURISMO (O 350) Tourismo 17 RHD 01.2003 - .
320 kw; 435 ag; 15928 cm3; autobusas;
MERCE TOURISMO (O 350) Tourismo 17 RHD 01.2003 - .
350 kw; 476 ag; 15928 cm3; autobusas;
MERCE TOURISMO (O 350) Tourismo 17 RHD 01.2003 - .
370 kw; 503 ag; 15928 cm3; autobusas;
MERCE TOURISMO (O 350) Tourismo RHD, SHD 08.1995 - .
250 kw; 340 ag; 10964 cm3; autobusas;
MERCE TOURISMO (O 350) Tourismo RHD, SHD 09.2003 - .
260 kw; 354 ag; 11967 cm3; autobusas;
MERCE TOURISMO (O 350) Tourismo RHD, SHD 09.2003 - .
310 kw; 422 ag; 11967 cm3; autobusas;